Primary tabs

मोह मोह के धागे

share on:

मोह मोह के धागे

 

पत्र क्र.१

रती...

मनात येणाऱ्या सगळ्या विचारांना मागे सारून तुला पत्र लिहायला घेतलंय. विचार ते कोणते? तर आपण जे करतोय ते चूक की बरोबर या हिंदोळ्यावरचे..पण तुला पाहिल्यावर न राहवून तुला हे पत्र... तुला पाहिलं. तूच होतीस. पण तुझ्याशी बोलण्यासाठी समोर यायच धाडस झालं नाही. म्हणूनच हा पत्रव्यवहार. तसा पत्रव्यवहार जास्त कधी जमला नाही. अगदी तेव्हाही मोजून दोन पत्र तुला लिहिली होती. आताही तोच खटाटोप.

तू विचार करत असशील तुझा पत्ता कसा मिळाला? तू ज्या फर्निचरच्या शॉपमधून बाहेर पडलीस त्या शॉपच्या मालकाकडून तुझा पत्ता घेतला. चार दिवस विचार करण्यात घालवले आणि आज पत्र लिहायला घेतलं आहे. तुझ्याशी खूप काही बोलायचं आहे. या पत्राला उत्तर आलं तर नक्कीच बोलू.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 सुहित

 

उत्कर्षा सुमित

लेखक: 

No comment

Leave a Response