Primary tabs

साऱ्या कळ्या, फुलांना

share on:

साऱ्या कळ्या फुलांना आजन्म कैद द्यावी

त्यांची सुगंध वार्ता कोणास ना कळावी !

 

रस, रूप, रंग त्यांचे पडदानशीन व्हावे

फुलत्या कळ्यांवरी या पहारे असे बसावे !

 

जितुके असे जरूरी तितुकेच ऊन द्यावे

आभाळ ही जरासे खिडकीतुनी दिसावे !

 

इतुके असून त्यांची बहरेल सर्व बाग

फांदीवरी विखारी डुलतील मत्त नाग !

हा दोष त्या कळ्यांचा फुलतात ज्या अपार

मोहामध्ये तयांची होणार ना शिकार !

 

अभिशप्त जन्म ऐसा फुलणे सजा ठरावी

चुरतात ते जे कळ्यांना त्यांचीच जीत व्हावी ?

 

म्हणूनी आता फुलांनो खुडणे करा स्वीकार

वा पाकळीस तुमच्या चढू देत वज्रधार !

 

मृणालिनी कानिटकर - जोशी

लेखक: 

No comment

Leave a Response