share

आई नावाचं कुंपण आपल्याभोवती असेल तर आपण निर्धास्त होतो..या कवितेतून मानसी चिटणीस याच भावना व्यक्त करत आहेत.

Pages