अमिता पेठे-पैठणकर

एम ए लोकप्रशासन राजर्षी शाहू कॉलेज लातूर
केज,जि.बीड
सध्या वास्तव्य लातूर
स्वतःचा व्यवसाय
कविता,गझल, लेख
मुद्रितशोधन आणि अनुवाद